Inspiratie- en motivatietraining

Yes, you can!

Jij kunt veel meer dan je denkt. Het voelt misschien niet altijd zo voor je, maar toch is het zo. Vaak blijven we ‘hangen’ in omstandigheden die niet zo goed voor ons zijn, lukt het ons niet om een positieve wending aan ons leven te geven.  We zijn bang om zekerheden los te laten.

‘Wat als..’ ‘Ja maar.. ‘ Vaak blijven we maar vasthouden aan ‘negatieve’ denkpatronen die ons juist belemmeren om te gaan doen wat we ECHT zouden willen doen. Of wie we ECHT zouden willen zijn. Stap uit je comfortzone! Durf te dromen, durf te doen, durf er te zijn. Pas dan zul je ontdekken dat het leven jou altijd mogelijkheden laat zien als je durft te vertrouwen op jezelf en je hart durft te volgen. Oorzaak en gevolg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Na deze training zul jij steviger in je schoenen staan. Je gelooft weer meer in jezelf en in mogelijkheden. Je bent je bewust van jouw kwaliteiten en van wat tot nu toe je belemmeringen waren. Jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde  nemen toe en je durft het heft meer in eigen hand te nemen! Je hebt de werking van jouw onderbewustzijn leren kennen en hebt geleerd om negatieve denkpatronen om te buigen naar constructieve/positieve denkpatronen. Hierdoor zul je anders gaan handelen en andere resultaten krijgen. Jij wordt meer en meer de regisseur van je eigen leven. 


Wil je deelnemen aan een inspiratietraining? Geef je dan per mail/telefonisch op. De training wordt in een kleine groep gegeven en start bij deelname van minimaal 5 personen.


Heb je een vraag? Mail dan naar info@scarabee.nu

kvk-nummer: 04079217

IBAN:NL39ABNA0414541871

webdesign: www.olgatalsma.nl

Scarabee training en coaching

postbus 1

9530 AA Borger (Drenthe)

T. 06-29349020

Email info@scarabee.nu

» terugjongeren_jongvolwassenen.html
» inspiratiecontact_inspiratie.html